Podporujeme inovácie
vo firmách a regiónoch
od roku 1991

Podpora podnikania

podnikateľské, marketingové a finančné plány, úverové a investičné financovanie, firemné stratégie, európske a národné podporné schémy

Detail

Rozvoj inovácií

riadenie inovácií, transfer technológií, práva duševného vlastníctva, inovačné stratégie, financovanie výskumu a inovácií, Horizont 2020

Detail

Enterprise Europe Network

bezplatné služby najväčšej svetovej siete pre podporu medzinárodnej spolupráce v obchode a inováciách vo vyše 60 krajinách sveta

Detail

Povedali o nás

Ladislav ŽIDEK
Biopel, a.s.

BIC Bratislava v priebehu 15 mesiacov podporoval rokovania oboch našich spoločností v komerčnej banke, ktorá s využitím záručnej schémy EÚ poskytla úver, bez ktorého by nebolo možné využiť grant z Nórskeho finančného mechanizmu a vybudovať logistické centrum, uvedené do prevádzky 30. novembra 2016. Aj vďaka pomoci BIC Bratislava sa nám podarilo postaviť a sprevádzkovať najmodernejšie centrum výroby peliet v SR, ktoré využíva domáce obnoviteľné energetické zdroje a tvorí 29 pracovných miest v kysuckom regióne.

Miroslav STREĎANSKÝ
BIOREALIS, s.r.o

Naša firma BIOREALIS, s.r.o. je zameraná na biotechnológie a meraciu techniku. Po vyvinutí novej technológie sme mali záujem o jej predaj do zahraničia. Tím BIC Bratislava spracoval pre túto technológiu kooperačný profil, ktorý uverejnil v databáze. Po prezretí nášho profilu sa nám ozvala španielska firma, s ktorou sme zrealizovali úspešný predaj licencie na analytické zariadenie slúžiace na rozbor vína. Táto spolupráca následne vyústila aj do spoločnej účasti na projekte.

Filip GULAN
STU Bratislava

Vďaka intenzívnej podpore BIC Bratislava som bol ako prvý Slovák prijatý na medzinárodný program KIC InnoEnergy. Prostredníctvom tohto programu som mal možnosť absolvovať časť môjho doktorandského štúdia na niekoľkých prestížnych európskych univerzitách, kde som okrem odborných zručností nadobudol aj veľmi potrebné soft skills. Aj vďaka novonadobudnutým zručnostiam sa mi podarilo uplatniť sa v odbore ešte pred ukončením doktorandského štúdia.