AMiCE

Podpora firiem a organizácií v oblasti 3D tlače a obehovej ekonomiky

Interreg projekt AMiCE (Alliance for Advanced Manufacturing in Central Europe) sa zaoberá tromi hlavnými výzvami, ktorým čelia malé a stredné podniky pri prijímaní vyspelých výrobných technológií:

I  prístup k poznatkom

I  podpora investícií

I  konkurencieschopnosti týchto projektov

AMiCE je Interreg projekt zameraný na Advanced Manufacturing v centrálnej Európe, a to najmä v oblasti modernej výroby, 3D tlače a cirkulárnej ekonomiky.

Jedným z cieľov projektu je vytvoriť user-friendly platformu, ktorá jednoduchým spôsobom prepojí spoločnosti, ktoré chcú začať používať 3D tlač s organizáciami, ktoré 3D tlač robia na zákazku, ktoré ponúkajú materiál a techniku, ale aj školenia, kurzy a poradenstvo v tejto oblasti.

Kontakt: Ing. Peter KOPKÁŠ, PhD., e-mail: kopkas@bic.sk, tel. +421 2 323 327 14

Centrálna webstránka projektuhttps://bit.ly/2ICOHvG