Náš tím

Roman LINCZÉNYI

Práva duševného vlastníctva, inovácie a transfer technológií, prístup k financovaniu

02/323 327 11
linczenyi@bic.sk

Dr. Štefan VRÁTNY

Inovácie a transfer technológií, podpora medzinárodnej spolupráce, prístup k financovaniu, klastre, inovačné stratégie

02/323 327 11
vratny@bic.sk

Ivan FILUS

Programy EÚ, Horizont 2020, inovácie, transfer technológií, prístup k financovaniu

02/323 327 13
filus@bic.sk

Peter KOPKÁŠ

Inovácie a transfer technológií, programy EÚ, podpora medzinárodnej spolupráce, kooperačné profily

02/323 327 14
kopkas@bic.sk

Veronika PIOK

Podpora medzinárodnej spolupráce, kooperačné profily, komunikácia a propagácia

02/323 327 11
veronika@bic.sk

Ivana MAJERNÍKOVÁ

Podpora medzinárodnej spolupráce, kooperačné profily

02/323 327 19
majernikova@bic.sk