Horizont 2020

Horizont 2020 je vôbec najväčší výskumný a inovačný program EÚ, ktorý smeruje k väčšiemu počtu prelomových objavov a svetových prvenstiev, keďže skvelé nápady z laboratórií prenesie na trh vo forme nových produktov či služieb. Na sedemročné obdobie (2014 až 2020) sú k dispozícii financie vo výške takmer 80 miliárd EUR . A táto suma bude len doplnkom k súkromným investíciám, ktoré sa takto prilákajú.

Program Horizont 2020 pomáha dosahovať cieľ inteligentného a udržateľného rastu tým, že spája výskum s inováciami a zameriava sa na tri hlavné oblasti:

  1. Excelentná veda - financovanie základného výskumu na hraniciach poznania, kariérny rozvoj výskumníkov a odbornej prípravy alebo dočasnej pozície v inej krajine, podpora nových a vznikajúcich technológií a prístup k najnovšej a najmodernejšej infraštruktúre.
  2. Vedúce postavenie priemyslu - z programu Horizont 2020 sa podporujú prelomové technológie potrebné na rozvoj inovácií vo všetkých odvetviach vrátane informačných a komunikačných technológií (IKT), vesmíru či základné podporné technológie, ako napríklad moderná výroba a materiály, biotechnológia a nanotechnológie. Tiež podporujú inovácie v malých a stredných podnikoch a prístup k rizikovému financovaniu.
  3. Spoločenské výzvy -  v tejto oblasti sa zafinancujú ambiciózne projekty zamerané na zdravie, potraviny, poľnohospodárstvo, energiu, dopravu, životné prostredie, suroviny, bezpečnosť či sociálno-ekonomické vedy.

Ďalšie informácie: