SharON

SharON

07.05.2018

Podpora firiem z odvetvia zdieľanej ekonomiky

 

Európska komisia prostredníctvom projektu SharON mapuje situáciu firiem a platforiem v oblasti zdieľanej ekonomiky na Slovensku a v Európe. Máte inovatívny nápad na fungovanie platformy v oblasti zdieľanej ekonomiky a chcete overiť jeho aktuálnosť? Porovnajte ho a získajte inšpiráciu od ostatných firiem pôsobiacich v oblasti zdieľanej ekonomiky! Zapojte sa do súťaže Start-up Pitching Contest pre šikovné slovenské firmy a získajte mentoring šitý na mieru podľa vašich potrieb.

Prečo by ste sa mali zapojiť? Čo môže projekt priniesť slovenským subjektom?

 • Akceleračný program, vypracovanie akčných plánov a mentoring pre 4 vybrané slovenské spoločnosti s cieľom zabezpečenia ich rastu. Poradenstvo v tejto fáze bude zahŕňať témy, ako: optimalizácia manažérskych procesov, podnikateľský plán, uvedenie na trh, marketing, rozšírenie podnikania do zahraničia. Každý účastník mentoringového programu bude mať zabezpečený individuálny poradenský a mentoringový program.
 • Najambicióznejšia slovenská spoločnosť z akceleračného programu sa odprezentuje vo Varšave na Medzinárodnom Investorskom Fóre pred investormi a seed fondami a bude mať šancu získať financovanie pre svoj biznis.
 • Cieľom súťaže je identifikácia zaujímavých projektov v oblasti  zdieľanej ekonomiky a následné poskytnutie doplnkových služieb, ktoré obsahujú individuálny koučing (cca 10 hodín/start-up) externými expertmi a účasť na tréningovom Boot Campe.
 • Networking – príležitosť na prezentovanie a konzultovanie vašich myšlienok/podnetov/nápadov v širokej medzinárodnej skupine.

Pre koho je projekt určený?

 • technologické start-upy,
 • existujúce MSP, organizácie (nadácie, združenia),
 • skúsených predstaviteľov zdieľanej ekonomiky.

Vaša účasť na uvedených aktivitách je bezplatná, náklady sú hradené Európskou komisiou, v rámci projektu na podporu zdieľanej ekonomiky (SharON).

V prípade vášho záujmu budeme radi, ak sa do pripravovanej súťaže zapojíte prostredníctvom online registrácie tu: https://sharonacademy.eu/

Uzávierka registrácií bude dňa 30.4.2019.

 

Viac o projekte SharON

5 partnerských krajín (Bulharsko, Estónsko, Poľsko, Slovensko, Taliansko):

 

Cieľom projektu je objaviť potenciál a potreby majiteľov firiem, platforiem zdieľanej ekonomiky a začínajúcich podnikov (start-upov) a následne vytvoriť na mieru šitý podporný program. Cieľom projektových aktivít je tiež zvýšiť povedomie a šíriť poznatky o zdieľanej ekonomike a o jej rastúcej dôležitosti v globálnom a regionálnom hospodárstve.

   

  Kontakt: Ing. Peter KOPKÁŠ, PhD., e-mail: kopkas@bic.sk, tel. +421 2 323 327 14

  Centrálna webstránka projektu: https://sharonacademy.eu/