Európske a národné podporné schémy

Podporíme rozvoj vašej spoločnosti s využitím zvýhodnených podporných nástrojov na európskej i národnej úrovni. Zabezpečíme kontakty, poradenstvo a služby z nasledovných schém:

Pomôžeme vám zorientovať sa v programoch na podporu podnikania a konkurencieschopnosti: