História

Spoločnosť BIC Bratislava pôsobí na Slovensku už viac ako 30 rokov. Počas svojej existencie sa zapojila do vyše 70 slovenských aj medzinárodných projektov, pomohla uzavrieť vyše 200 medzinárodných partnerstiev a aktívne komunikuje s viac ako 2000 klientmi z akademickej aj súkromnej sféry.

1991
Vznik spoločnosti BIC Bratislava ako prvej slovenskej inštitúcie, ktorej zámerom bola podpora začínajúcich inovatívnych podnikov.

1992
Založenie prvého podnikateľského inkubátora na Slovensku.

1997
Koordinátor slovenského zastúpenia európskej siete Centier na prenos inovácií (Innovation Relay Centres).

2002
Rozvoj aktivít v oblasti regionálneho rozvoja so zameraním na prípravu regionálnych inovačných stratégií (RIS), aktívna spolupráca s VÚC v Bratislave, Trnave a Prešove.

2008
Koordinátor Enterprise Europe Network na Slovensku – najväčšej siete na podporu podnikania, inovácií a výskumu v Európe.

2012
Poskytovanie služieb na podporu technologického transferu v projekte NITT SK (Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku).

2013
Vypracovanie stratégie inteligentnej špecializácie Bratislavského kraja a účasť na príprave národnej stratégie inteligentnej špecializácie (S3).

2016
25. výročie založenia spoločnosti BIC Bratislava.