Financovanie výskumu a inovácií

Pomôžeme vám pri získavaní externých grantových i návratných (úverových a investičných) zdrojov pre financovanie výskumných aktivít ako aj uvedenia inovácií na trh pre firmy a akademické pracoviská. Medzi základné finančné zdroje patria:

A. Grantové zdroje (programy)

Komunitárne programy pre rozvoj inovácií a výskumu:

Medziregionálna spolupráca (Interreg):

Európske štrukturálne a investičné fondy:

B. Návratné financovanie (úvery, záruky a investície)

V súčasnosti je pre slovenské firmy dostupných vyše 30 úverových a investičných produktov, ktoré vďaka podpore z Európskej únie (EIF, EIB či špecifické štrukturálne alebo komunitárne fondy), ktoré ponúkajú výhodnejšie podmienky pre financovanie investičných i prevádzkových zámerov spoločností ako bežné produkty na finančnom trhu.

Podporné schémy Európskej komisie pre slovenské firmy