O nás

Od roku 1991, kedy bola spoločnosť BIC Bratislava založená, zameriavame svoje aktivity predovšetkým na podporu inovácií, technologického transferu či rozvoja podnikania. Naše služby zahŕňajú najmä podnikateľské a inovačné poradenstvo, podporu medzinárodnej spolupráce, konzultácie týkajúce sa prístupu k financiám a tiež podporu rámcových programov EÚ pre výskum, vývoj a inovácie. Okrem spomenutého vám vieme pomôcť taktiež v oblasti ochrany duševného vlastníctva alebo s vyhľadaním potenciálnych zahraničných obchodných partnerov.

Už viac ako 30 rokov pomáhame inovatívnym firmám rásť. Vyše 2000 klientom sme venovali niekoľko desaťtisíc konzultačných hodín a podporili ich v raste, inováciách a vytváraní medzinárodných partnerstiev.

Najväčšia časť aktivít je smerovaná na malé a stredné podniky, ktoré majú inovačný potenciál a rozvíjajú či už svoje produkty, alebo technológie. Sústreďujeme sa však nie len na podporu firiem, ale aj na špičkové vedecké tímy, univerzity a výskumné inštitúcie. Pozrite si naše výsledky za vyše 30 rokov.

Pri realizácií našich služieb aktívne využívame naše dlhoročné skúsenosti s európskymi sieťami či podpornými a finančnými programami Európskej únie. Od roku 2008 sme členmi najväčšej európskej siete na podporu podnikania, inovácií a výskumu Enterprise Europe Network, ktorej slovenské zastúpenie zároveň aj koordinujeme.