Podpora podnikania

Podporíme rast vašej spoločnosti prostredníctvom:

  • rozvoja medzinárodného podnikania a vstupu na zahraničné trhy v Európe i mimo nej, poskytneme vám informácie o podmienkach a legislatíve podnikania na zahraničných trhoch, vyhľadáme partnerov pre vaše ponuky alebo požiadavky v zahraničí,
  • prepojenia na európske i národné podporné schémy na rozvoj podnikania, prístup k financiám, zlepšovanie podnikateľských zručností a špeciálnych služieb na zvyšovanie kompetencií vašich pracovníkov,
  • prípravy podnikateľských, marketingových, finančných plánov a stratégií, ktoré umožnia naštartovať alebo rozvinúť váš biznis, získať externé zdroje financovania či strategických partnerov,
  • prístupu k úverovému a investičnému financovaniu prostredníctvom zvýhodnených dlhových produktov finančných sprostredkovateľov a investorov (vrátane fondov rizikového kapitálu alebo business angels).