Úverové a investičné financovanie

V rámci služby firemné financovanie poskytujeme nielen poradenstvo, ale aj priamu podporu pri jednaní s bankami a investormi v oblasti:

  • sprostredkovania investičných úverov – podporili sme získanie úverov pre viaceré spoločnosti, napr. investičný úver na vybudovanie logistického centra pre spoločnosť Biopel, a.s. v hodnote 6 mil. eur,
  • identifikácie a využívanie záručných schém – spolupracujeme s komerčnými bankami, ktoré využívajú verejné záručné schémy, napr. z Európskeho investičného fondu (EIF), z komunitárnych fondov Európskej komisie, ako aj zo štrukturálnych fondov, Slovenského investičného holdingu a pod. Využívanie záručných schém výrazne zvyšuje pravdepodobnosť poskytnutia komerčného úveru,
  • organizácie investičných fór – organizujeme stretnutia inovačných firiem a potenciálnych investorov, často v spolupráci s verejnými partnermi, napr. hlavným mestom Bratislava s cieľom získania potrebného kapitálového krytia rastúcich technologických spoločností.