Podnikateľské, marketingové, finančné plány a stratégie

V rámci našich aktivít poskytujeme podporu začínajúcim firmám, ale aj spoločnostiam, ktoré majú záujem posunúť svoje podnikanie vypracovaním špecializovaných plánov rozvoja. Zameriavame sa najmä na podnikateľské plány za účelom zakladania firiem, všeobecného rozvoja existujúcich firiem, ale aj za účelom uchádzania sa o finančné prostriedky z EÚ a iných grantových programov.

Podnikateľské plány nenapíšeme za vás, ale prevedieme vás celým procesom ich tvorby od prvých nápadov a kontúr, až po finalizáciu. Pomôžeme vám ujasniť si smerovanie vašej spoločnosti, stanoviť si víziu, ciele a nakoniec spracovať stratégiu, ako tieto ciele dosiahnuť. Výsledkom takejto spolupráce je zmysluplný, pre firmu prospešný dokument, postavený na reálnych základoch.

V spolupráci so spoločnosťou vieme pripraviť:

  • všeobecný podnikateľský plán (vrátane financií a marketingu)
  • špecifický podnikateľský plán s cieľom zavedenia inovácie, nového produktu či novej technológie
  • špecifický podnikateľský plán pre žiadosť o niektorý z finančných programov EÚ, podľa požiadaviek daného programu