Klienti

Naše služby poskytujeme slovenským klientom, ktorí majú záujem o rast, medzinárodnú spoluprácu a inovácie. Medzi našich klientov patria:

  • malé a stredné podniky,
  • veľké firmy,
  • startup a scaleupy,
  • začínajúci a nádejní podnikatelia,
  • univerzity a akademické výskumné organizácie,
  • mestá a regióny,
  • klastre,
  • asociácie a zväzy,
  • mediátori a agentúry.

Počas histórie sme spolupracovali s viac ako dvomi tisíckami organizácií. Vyjadrenia niektorých z nich nájdete tu ...