Medzinárodná spolupráca

Od roku 2008 sme koordinátorom slovenského zastúpenia najväčšej európskej siete na podporu podnikania Enterprise Europe Network, ktorej hlavným zámerom je podpora malých a stredných firiem. Ako partneri siete EEN spájame odborné skúsenosti v oblasti cezhraničnej spolupráce so znalosťami z lokálneho prostredia za účelom podpory medzinárodnej kooperácie a prieniku inovácií na nové trhy. 

V rámci našich služieb vám vieme poskytnúť predovšetkým internacionálnu podnikateľskú expertízu, a to v niekoľkých oblastiach:

  • Vyhľadávanie partnerstiev

Prostredníctvom prístupu k najväčšej európskej databáze obchodných príležitostí pomáhame nadväzovať nové medzinárodné partnerstvá s vynikajúcim rastovým potenciálom. Databáza ponúka vyše 15 tisíc obchodných a technologických profilov.

  • Kooperačné podujatia

Organizujeme tiež rýchle a efektívne bilaterálne stretnutia pre obchodné spoločnosti, výskumné inštitúcie či univerzity ako pridanú hodnotu medzinárodných konferencií a veľtrhov, ktoré vám ušetria čas a peniaze.

  • Poradenstvo

Poskytujeme poradenstvo v oblasti internacionalizácie a podnikateľskej spolupráce. Pomôžeme vám identifikovať najlepšie trhové príležitosti pre podnikanie a poradíme, ako expandovať v medzinárodnom meradle.