Práva duševného vlastníctva

Máte vlastné produkty, služby, technológie alebo nosíte v hlave inovatívne nápady? Chcete vstúpiť na medzinárodné trhy a neviete kde začať? Nenechajte si ukradnúť nápady konkurenciou a poraďte sa s nami o ochrane vášho duševného vlastníctva.

Patent, úžitkový vzor alebo dizajn? Predstavíme vám základné možnosti a spôsoby pri ochrane duševného vlastníctva. Vypočujeme si vaše nápady alebo prezrieme technológie a poradíme, aké spôsoby ochrany sú relevantné a na koho sa obrátiť. Dlhodobo spolupracujeme s Úradom Priemyselného vlastníctva, Centrom vedecko-technických informácií SR, ako aj s viacerými overenými patentovými zástupcami.

Ako IPR Helpdesk Ambassador vám zodpovieme na základné otázky, zabezpečíme bezplatné materiály a tréningy pre firmy aj jednotlivcov, týkajúce sa najaktuálnejších tém v oblasti ochrany duševného vlastníctva. V prípade, že máte vaše produkty ochránené, pomôžeme vám nájsť nové medzinárodné trhy a príležitosti na export. Vaše výrobky radi zaradíme do našich databáz, kde budú prístupné potenciálnym zahraničným partnerom.

Obráťte sa na miestne zastúpenie siete Enterprise Europe Network alebo na IPR Helpdesk Ambassador a požiadajte o pomoc pri identifikácii, ochrane a komercializácii vášho duševného vlastníctva.