Transfer technológií

Transferu technológií sa venujeme už od roku 1997. Poskytujeme široké spektrum služieb výskumným inštitúciám a inovatívnym firmám na Slovensku, ktoré majú záujem aktívne vstúpiť na európsky technologický trh.

V rámci týchto aktivít sa zaoberáme:

  • identifikáciou a výberom inovatívnych technológií/produktov a ich následným zavádzaním do podnikateľskej praxe,
  • transferom výsledkov výskumných a vývojových činností technických univerzít, SAV a výskumných a vývojových ústavov do hospodárskej praxe, najmä do malých a stredných podnikov,
  • poskytovaním informácií o politikách, legislatíve a programoch EÚ v oblasti inovácií,
  • aktívnym vyhľadávaním partnerov na transfer technológií a know-how,
  • technologickými diagnostikami firiem,
  • ochranou práv duševného vlastníctva,
  • podporou manažmentu inovácií vo firmách.

Aktivity na podporu transferu technológií sú podporované aj medzinárodnými podujatiami, ktoré pre vás v rámci siete Enterprise Europe Network organizujeme na Slovensku, prípadne v zahraničí, (viac B2B eventy) a elektronickým výmenným systémom technologických ponúk a požiadaviek (viac POD profily).