SharOn

07.05.2018

Podpora firiem z odvetvia zdieľanej ekonomiky

 

Európska komisia prostredníctvom projektu SharOn mapuje situáciu firiem a platforiem v oblasti zdieľanej ekonomiky na Slovensku a v Európe.

5 partnerských krajín (Bulharsko, Estónsko, Poľsko, Slovensko, Taliansko):

 

Cieľom projektu je objaviť potenciál a potreby majiteľov firiem, platforiem zdieľanej ekonomiky a začínajúcich podnikov (start-upov) a následne vytvoriť na mieru šitý podporný program. Cieľom projektových aktivít je tiež zvýšiť povedomie a šíriť poznatky o zdieľanej ekonomike a o jej rastúcej dôležitosti v globálnom a regionálnom hospodárstve.

Pre koho je projekt určený?

  • technologické start-upy,
  • existujúce MSP, organizácie (nadácie, združenia),
  • skúsených predstaviteľov zdieľanej ekonomiky.

Prečo by ste sa mali zapojiť? Čo môže projekt priniesť slovenským subjektom?

  • Tréningy a workshopy na aktuálne témy počas trvania projektu,
  • Networking – príležitosť na prezentovanie a konzultovanie vašich myšlienok/podnetov/nápadov v širokej medzinárodnej skupine
  • Pitch contestsúťaž o získanie mentoringu šitého na mieru pre 10 vybraných slovenských firiem. Máte inovatívny nápad na fungovanie platformy v oblasti zdieľanej ekonomiky a chcete overiť jeho aktuálnosť? Porovnajte ho a získajte inšpiráciu od ostatných firiem pôsobiacich v oblasti zdieľanej ekonomiky!
  • Akceleračný program, vypracovanie akčných plánov a mentoring pre 4 vybrané slovenské spoločnosti s cieľom zabezpečenia ich rastu. Poradenstvo v tejto fáze bude zahŕňať témy, ako: optimalizácia manažérskych procesov, podnikateľský plán, uvedenie na trh, marketing, rozšírenie podnikania do zahraničia. Každý účastník mentoringového programu bude mať zabezpečený individuálny poradenský a mentoringový program.
  • Najambicióznejšia slovenská spoločnosť z akceleračného programu sa odprezentuje vo Varšave pred investormi a seed fondami a bude mať šancu získať financovanie pre svoj biznis.

Momentálne mapujeme potreby firiem pôsobiacich v oblasti zdieľanej ekonomiky a chceli by sme Vás poprosiť o spätnú väzbu k Vašim potrebám, na základe ktorej bude zostavený poradenský a tréningový program podľa Vašich potrieb: http://sharoneng.badanie.net/

Kontakt: Ing. Peter KOPKÁŠ, PhD., e-mail: kopkas@bic.sk, tel. +421 2 323 327 14

Centrálna webstránka projektu: http://sharon.platon.robotkireczne.com/sk/