WIRE 2017: Týždeň inovatívnych regiónov Európy

28.06.2017 do 30.06.2017 | Košice, Slovensko<

8. ročník prestížnej konferencie WIRE 2017 (Week of Innovative Regions 2017) sa bude konať v Košiciach 28.-30. júna 2017. Hostiteľom je Technická univerzita v Košiciach v spolupráci s Európskou komisiou (DG Research and Innovation). Tento ročník upozorní na spoločenské výzvy, dopady digitalizácie a s tým súvisiace výskumné a inovatívne aktivity. Podporí sa dialóg medzi tvorcami politík, priemyslom a akademickou obcou a bude sa diskutovať o obdobie po roku 2020, synergie medzi FP9, cieľmi kohéznej politiky a S3.

Viac informácií a registrácia je k dispozícii na oficiálnej stránke podujatia.