Webinár I Patenty, úžitkové vzory, autorské diela

21.05.2020 | Online

V rámci spolupráce Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciacha s Centrom transferu technológií pri CVTI SR  bola pripravená séria webinárov zameraných na duševné vlastníctvo, ktoré sú určené najmä pre startupy, podnikateľov, záujemcov o podnikanie a študentov. Najbližšie podujatie bude na tému Patenty, úžitkové vzory, autorské diela – Ochrana vynálezov, technických riešení a autorských diel.

Tematické okruhy:

 • Čo je vynález/technické riešenie/autorské dielo
 • Ako a prečo chrániť vynálezy/technické riešenia
  • Patenty, úžitkové vzory, obchodné tajomstvo
  • Podmienky a postupy pre získanie patentu/úžitkového vzoru na Slovensku a vo svete
  • Ako predchádzať porušovaniu práv k patentom/úžitkovým vzorom iných subjektov
  • Ako pracovať s nástrojmi na získavanie informácií o platných patentoch a úžitkových vzoroch
  • Ako a kde si objednať vypracovanie rešerše pred podaním patentovej prihlášky
 • Čo chránia autorské práva a za akých podmienok
  • Autorskoprávna ochrana softvéru: práva autora, práva zamestnávateľa programátora, práva objednávateľa softvéru
  • Licencie – komerčné zhodnocovanie softvéru a iných autorských diel
  • Práva k databázam

Termín: 21.5.2020

Registrácia a viac info TU.