Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2019

22.10.2019 | Bratislava

 

Centrum vedecko-technických informácií SR pozýva vedeckovýskumných pracovníkov vysokých škôl/ SAV/ rezortných výskumných ústavov, podnikateľov, študentov a širokú verejnosť na 9. ročník podujatia s medzinárodnou účasťou TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ 2019, ktoré sa uskutoční v dňoch 22. - 24. 10. 2019 v Bratislave.

HARMONOGRAM PODUJATIA

22. október 2019, 13: 00 – 16:00 Partnerský panel SIEA „Inovujme Slovensko“

23. október 2019, 9:00 – 17:00 Konferencia s medzinárodnou účasťou „Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2019 – Autorské práva, priemyselné práva a vývojová spolupráca v oblasti softvérových riešení"

24. október 2019 – program na pozvánky: 9:00 – 11:00 Zasadnutie orgánov združenia Národné centrum transferu technológií SR, 9:00 – 19:00  "Veda pre prax" na Slovenskej kooperačnej burze Bratislava 2019 (v rámci spolupráce so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu - SARIO), Hotel Bratislava

Účasť na podujatí je bezplatná, je však potrebné sa vopred registrovať (CVTI SR si vyhradzuje právo nepotvrdiť registráciu v prípade naplnenia kapacity konferenčných priestorov).

POZVÁNKA S PROGRAMOM

REGISTRÁCIAhttp://bit.ly/ttsz, alebo na Facebooku, tu: http://bit.ly/ttsz2019fb.

OBSAHOVÍ PARTNERI PODUJATIA: Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova; Slovenská technická univerzita v Bratislave; Scheidt&Bachmann Slovensko s.r.o.; ZľavaDňa s.r.o.

PARTNERI PODUJATIA: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO); Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) - inovujme.sk; Univerzitný technologický inkubátor STU (InQb); VIP4SME