Technology & Business Cooperation Days 2022

31.05.2022 do 02.06.2022 | Hannover / Online<

Kooperačné podujatie ponúka malým /stredným podnikom a výskumným organizáciám príležitosť nájsť a stretnúť sa s partnermi pre obchodné dohody a spoluprácu v oblasti výskumu a technológií so zameraním na:

- Riešenia Industry 4.0 a Smart Factory

- Technológie výroby efektívne z hľadiska zdrojov a energie

- Udržateľná energia a mobilita

- Nástroje na meranie

Podujatie je hybridným miestom na získanie nových technológií, konceptov a riešení, ako aj na nadviazanie kontaktu s potenciálnymi dodávateľmi a obchodnými partnermi s cieľom podporiť medzinárodný marketing a predaj už existujúcich produktov a služieb.

Dátum: 30.05. -02.06.2022 

Miesto: Hannover / online

Registrácia: https://technology-business-cooperation-days-2022.b2match.io/