Podpora slovenských inovatívnych firiem a nový SME Instrument (seminár v Košiciach)

04.12.2017 | Košice, Slovensko

Pozývame vás na seminár, ktorý predstaví aktuálnu podporu slovenských inovatívnych firiem a nové pravidlá pre SME Instrument, platné od januára 2018.

Miesto konania: Košice, Univerzitná knižnica TU v Košiciach, Boženy Němcovej 7

Termín: 4.12.2017

Registrácia a viac informácií dostupné na: www.innonews.blog/inovacie-novy-sme-instrument/