Podpora slovenských inovatívnych firiem a nový SME Instrument (seminár v Bratislave)

01.12.2017 | Bratislava, Slovensko

Pozývame vás na seminár, ktorý predstaví aktuálnu podporu slovenských inovatívnych firiem a nové pravidlá pre SME Instrument, platné od januára 2018.

 

Miesto konania: Bratislava, CVTI SR, Lamačská cesta 8/A 

Termín: 1.12.2017

Registrácia a viac informácií dostupné na: www.innonews.blog/inovacie-novy-sme-instrument/