Patenty, ochranné známky a licencie v podnikaní a výskume

15.02.2018 | Bratislava

Duševné vlastníctvo je cenná zložka majetku firmy, ktorú treba vedieť identifikovať, chrániť a v konečnom dôsledku speňažiť a využiť na rast firmy. Využite prítomnosť slovenských a zahraničných expertov z CVTI SR, národného kontaktného bodu pre Horizont 2020 a European IPR Helpdesk a zistite, ako môžte ochrániť a komercializovať vaše duševné vlastníctvo. Okrem základných informácií o DV, spôsoboch komercializácie, ochrany DV v európskych projektoch sa dozviete aj to, aké zmluvy v tejto oblasti existujú, kedy ich použiť a kde nájdete bezplatné vzory a konzultácie.

Program:

  • 9:00 - 9:30 Registrácia
  • 9:30 - 10:00 Introduction to intellectual property (EN), Paula Barnola, European IPR Helpdesk
  • 10:00 - 11:00 Duševné vlastníctvo v Horizonte 2020, Barbora Kubíková, Národný kontaktný bod H2020 pre právne a finančné otázky
  • Coffee break
  • 11:15 - 12:15 Intellectual property commercialisation (EN), Paula Barnola, European IPR Helpdesk
  • Lunch break
  • 13:00 - 14:00 Praktické využitie ochrany DV a transfer technológií, Jaroslav Noskovič, Centrum transferu technológií pri CVTI SR
  • 14:00 - 15:00 Intellectual property and contracts, Paula Barnola, European IPR Helpdesk
  • 15:00 - 15:45 Individuálne konzultácie

Poznámka: niektoré z prednášok budú v anglickom jazyku. Kapacita miestnosti je obmedzená.

Bezplatná registrácia: https://lnk.sk/nQ37

Miesto konania: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A,  Bratislava

Viac informácií: Jana Gulan, ipr@een.sk alebo 02/ 32 33 27 15

www.innovaccess.eu