Innovation in Environment & Energy & Circular Economy I Medzinárodné partnerské podujatie

04.05.2021 do 30.06.2021 | Online<

Virtual International Partnering & Knowledge Platform - Innovation in Environment & Energy & Circular Economy združuje spoločnosti a výskumné organizácie z celej Európy a sveta. Je to jedinečná príležitosť organizovaná v rámci siete Enterprise Europe Network, ktorú spoločne podporujú odvetvové skupiny EEN pre životné prostredie, inteligentnú energiu, udržateľnú výstavbu a tematická skupina pre obehové hospodárstvo, na vytvorenie nových kontaktov pre podnikanie, technickú spoluprácu a výskum a vývoj.

Oblasti podujatia:

  • Odpad a recyklácia
  • Obnoviteľná energia
  • Energetická účinnosť
  • Cirkulárna ekonomika
  • Voda a vodné procedúry

Prečo sa zúčastniť?

  • Ako kupujúci nájdete kvalifikovaných európskych dodávateľov
  • Ako manažér trhu / predaja - nájdete nových európskych zákazníkov
  • Ako vývojár produktov – príležitosť nájsť partnerov na diskusiu o nových technológiách / inovatívnych riešeniach
  • Ako výskumná organizácia - nájdete partnerov pre európske projekty výskumu a vývoja

 

Viac informácií a registrácia: https://international-partnering-environment-2020.b2match.io/

Kontakt: Peter Kopkáš, kopkas@bic.sk