InnoTalks #8: Môžete založiť startup ako netechnický founder?

21.05.2024 | Online

Viac ako 60 % zakladateľov nemá technické vzdelanie, ale všetci majú skvelé nápady, ako riešiť svetové problémy. Pridajte sa k našej diskusii o spôsoboch, ktoré si môžu ne-technici osvojiť, aby maximalizovali svoju šancu na úspech. Budeme diskutovať o revolúcii NoCode a alternatívnych spôsoboch riešenia vašich technologických problémov. Hosťom bude Slavo Tuleja, zakladateľ a managing partner Kiuub. Pripojte sa online 21. mája 2024, od 15:00 do 16:00 hod.

Zaregistrujte sa na podujatie (bezplatne)

V tejto debate InnoTalks sa pozrieme rôzne oblasti, s ktorými sa stretávajú netechnický zakladatelia startupov:

 • Aký je rozdiel v prístupe k zakladaniu a rozvoju startupu medzi technickým founderom a tým bez technického vzdelania
 • Stratégie, ako získať financovanie pre vaše nápady bez technického základu
 • Lean startup metodológia a jej prispôsobenie pre ne-technikov
 • NoCode platformy: Prečo je ideálna pre ne-technických zakladateľov
 • Prehľad procesu prechodu od nápadu k MVP (minimum viable product) s využitím NoCode nástrojov
 • Osobné skúsenosti zakladateľov: Výzvy a úspechy pri škálovaní technologických riešení bez programovacích zručností
 • Praktické ukážky, ako NoCode mení pravidlá hry vo svete startupov

Tiež si v rámci stretnutia:

 • rekapitulujeme aktuálne možnosti podpory pre startupy
 • dáme priestor pre vaše otázky

V tomto vydaní InnoTalks sa s vami stretnú:

 • Slavo Tuleja je zakladateľ produktizovaných NoCode služieb, investuje do nenápadných MSP a speaker na podujatiach. Má skúsenosti z pozície v Innogy Corporate Innovation, bol zakladateľom ŠKODA Auto Digilab a CEO ZAKA.VC. Píše obsah pre ne-technických zakladateľov a firmy o tom, ako rozvíjať nápady, získavať financie a využívať stratégie MVP, ako aplikovať Lean Startup, rozvíjať korporátne inovácie a škálovať.
 • Ivan Filus konzultant BIC Bratislava, slovenský národný kontaktný bod pre Európsku radu pre inovácie (EIC) a Európske inovačné ekosystémy (EIE), manažér slovenského zastúpenia siete Enterprise Europe Network a koordinátor aktivít EEN2EIC na Slovensku, spoluarchitekt inovačných ekosystémov v SR a finančných schém pre technologické firmy.