Digitalisation in manufacturing | Vienna – Linz – Brno – Bratislava

21.11.2023 | Viedeň, Rakúsko

BIC Bratislava a Enterprise Europe Network spolu s ďalšími organizátormi Vás pozývajú na podujatie Digitalisation in manufacturing, ktoré sa uskutoční 21. novembra 2023 vo Viedni v Rakúsku.

 

Cieľom podujatia je zdieľať odborné znalosti v oblasti digitálnej transformácie vo výrobnom priemysle, poskytovať praktické príklady a iniciovať projekty a spolupráce. Zároveň podujatie poskytuje možnosť zúčastniť sa na prehliadke TU Vienna Pilot Factory a získať prehľad o najmodernejších aspektoch výroby, vývoja a montáže výrobkov.  

 

Prečo sa zúčastniť:

  • Informácie: Zoznámte sa s najnovšími trendmi v oblasti digitalizácie a príkladmi z praxe. Objavte relevantné možnosti, ktoré sú k dispozícií pre vaše projekty a potreby.
  • Budovanie komunity: Iniciujte novú spoluprácu počas vopred dohodnutých stretnutí s 2-minútovými prezentáciami, ktoré sa týkajú vašej ponuky a hľadanej spolupráce.
  • Cielené nadväzovanie kontaktov: Rozvíjajte novú spoluprácu počas individuálnych stretnutí.

 

Témy podujatia:

  • Umelá inteligencia
  • Robotika
  • Automatizácia a riadenie
  • Dizajn
  • Optimalizácia
  • Riadenie dodávateľského reťazca a ďalšie

 

Viac informácií: https://www.b2match.com/e/digitalisation-in-manufacturing/components/32871

Registrácia: https://www.b2match.com/e/digitalisation-in-manufacturing/sign-up

Kontakt:  BIC Bratislava: Peter Kopkáš, kopkas@bic.sk, +421 911 320 807