ChemTechNext - akceleračná a investičná súťaž pre oblasť pokročilých biopalív, chemickej recyklácie, vodíkovej energetiky a priemyslu 4.0

07.10.2021 do 08.10.2021 | Brno, Česko<

BIC Bratislava v spolupráci s JIC Brno ponúkajú účasť v súťaži ChemTechNext s inovatívnymi riešeniami pre oblasť pokročilých biopalív, chemickej recyklácie, vodíkovej energetiky a priemyslu 4.0.

 

ChemTechNext je akceleračná a investičná súťaž, ktorá vyvrcholí konferenciou, na ktorej organizátori ponúknu spoluprácu najlepším projektom. Startupy, malé a stredné podniky či tímy s potenciálom zmeniť petrochemický a rafinérsky priemysel môžu získať finančnú a mentorskú podporu. Hlavnými organizátormi sú významní hráči v oblasti rafinérskeho a petrochemického priemyslu skupina ORLEN Unipetrol a ORLEN UniCRE, ktorí patria do skupiny PKN ORLEN.

Súťaž sa zameriava na inovatívne riešenia v nasledujúcich oblastiach: 

  • advanced biofuels production - feed provision and pre-treatment, demo production projects, CCU
  • chemical recycling - feed pre-treatment, depolymerisation and/or pyrolysis projects, product logistics and storage
  • hydrogen economy - large scale electrolysis, hydrogen storage, renewable electricity production
  • industry 4.0 - augmented and extended reality in the chemical industry, drones

 

ChemTechNext konferencia je naplánovaná na 7.-8. októbra a projekty je možné prihlasovať v priebehu augusta.

Viac informácií nájdete na https://chemtechnext.cz/

 

Kontakt:

BIC Bratislava: Peter Kopkáš, kopkas@bic.sk, 0911 320 807