Poskytnite svoju spätnú väzbu na komunikáciu EIC zo strany Európskej komisie

13.06.2023
Európska komisia a EIC pozýva k účasti na mediálnom prieskume EIC. Jeho cieľom je získať informácie o tom, ako príjemcovia, investori, výskumní pracovníci a iné príslušné zainteresované strany využívajú médiá relevantné pre danú oblasť.

Vaša účasť pomôže vypracovať sociálnu a digitálnu, ako aj tradičnú mediálnu stratégiu, ktorá by mala byť viac účinná a proaktívna.

Vyplnenie prieskumu by vám nemalo zabrať viac ako 5 – 10 minút času a môžete sa k nemu dostať na tomto odkaze: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EICMediaSurvey2023