Pomáhame vám inovovať a medzinárodne rásť od roku 2008

09.05.2022

Sieť Enterprise Europe Network vstúpila od januára 2022 do nového projektového obdobia, v ktorom sa slovenské zastúpenie siete rozšírilo o ďalších expertov, ako aj nového partnera, ktorou je Technická univerzita v Košiciach. Pri tejto príležitosti sme pripravili prehľad doterajších úspechov, za ktorými stoja roky podpory ambicióznych slovenských firiem, ako aj plánované aktivity na  najbližšie roky.

Enterprise Europe Network bola založená vo februári 2008 na základe iniciatívy Európskej komisie. Predstavuje najväčšiu sieť na podporu malých a stredných podnikov s nadnárodnými ambíciami. Slovenské zastúpenie Enterprise Europe Network aktuálne pozostáva z partnerov: BIC Bratislava, Slovak Business Agency, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov (RPIC Prešov), Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR) a Technická univerzita v Košiciach.

Súčasťou dnes už celosvetovej siete je vyše 60 krajín a 3 000 expertov, ktorí poskytujú podporu podnikom v desiatkach odvetví od poľnohospodárstva až po umelú inteligenciu s praktickými radami a vytváraním partnerstiev. Za ostatných 14 rokov kombinácia našich vedomostí o lokálnom trhu a celosvetového dosahu dopomohla k tomu, že tisíce firiem mohli získať rýchlejšie a efektívnejšie prístup na medzinárodné trhy a rozširovať svoje podnikanie.

Ako sieť pomáha podnikom?

Od spustenia Enterprise Europe Network v apríli 2008 realizujeme v rámci slovenského zastúpenia siete pre našich klientov množstvo aktivít, ktoré smerujú k nadviazaniu medzinárodných partnerstiev, podpore inovačnej kapacity a rozvoju firiem na zahraničných trhoch. Podpora klientov za ostatných 14 rokov v číslach:

  • viac ako 300 informačných podujatí a seminárov pre vyše 10 tisíc účastníkov,
  • vyše 5 000 firiem získalo individuálnu podporu,
  • príprava 500 medzinárodných partnerských podujatí a misií s účasťou 2 200 slovenských firiem, ktoré mali vyše 20 tisíc stretnutí,
  • spracovanie 820 kooperačných profilov, ktoré boli distribuované a propagované vo viac ako 60 krajinách,
  • 460 významných dopadov na klienta: 360 zmlúv o spolupráci, 100 poradenských dopadov.

 

Od roku 2008 sieť Enterprise Europe Network podporila takmer 3 milióny firiem v rozvoji inovácií a internacionalizácie.

 

Nové obdobie projektu 2022-2025

V rámci služieb Enterprise Europe Network Slovensko poskytujeme predovšetkým internacionálnu podnikateľskú expertízu, a to v oblastiach ako prístup k financiám, inovácie, výskum a jeho komercializácia, internacionalizácia či legislatíva a normy.

V novom projektovom období sa sieť zameriava aj na tri nové strategické smery, ktorými sú digitalizácia, udržateľnosť, odolnosť. Projekt stavia na predchádzajúcich skúsenostiach a existujúcich kompetenciách slovenských expertov a bude poskytovať podporu na zvyšovanie udržateľného rastu, digitalizácie a odolnosti MSP v rámci konkurencieschopnosti na jednotnom trhu,  internacionalizácie, a inovácií.

 

Prečo sa obrátiť na sieť?

Spoločnosti v Európe i mimo nej sa obracajú na sieť ako na spoľahlivého partnera s preukázateľnými skúsenosťami v rámci podpory firiem pri dosahovaní ich medzinárodných ambícií.

Sieť Enterprise Europe Network bude bezplatne realizovať aktivity aj v nasledujúcich rokoch. Je to príležitosť pre malé a stredné podniky využiť kapacity Európskej komisie pre získanie informačnej a poradenskej  podpory v medzinárodnom podnikaní.

Ak hľadáte akúkoľvek podporu vášho podnikania, Enterprise Europe Network Slovensko vám môže pomôcť. Spojte sa s našimi expertmi!

 

een.sk     #EENCanHelp