Nové pravidlá pre copyrighty v Európskej únii - prehľadný súhrn

07.06.2018

Určite ste si všimli zmeny v európskej legislatíve týkajúce sa autorských práv. Nové pravidlá zjednodušujé prístup k online obsahu a online vysielaniu z rôznych krajín EÚ, ale najmä zavádzajú výnimky používania digitálnych materiálov pre vzdelávanie, výskum a ochranu dedičstva a tým zjednodušujú prístup pre študentov, učiteľov aj kultúrne inštitúcie. Zmeny tiež posilnia vymožiteľnosť práv vlastníkov, chránia novinárov a  zjednodusujú prístup a šírenie materiálov pre zdravotne znevýhodnených ľudí. 

Stručný prehľad zmien nájdete na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/modern-eu-copyright-r...