Návrh Národného akčného plánu na rozvoj biohospodárstva v SR

27.10.2020

Spoločnosť BIC Bratislava v spolupráci s ďalšími expertami v rámci projektu CELEBio programu Horizon 2020 vytvorila návrh Národného akčného plánu na rozvoj biohospodárstva v SR s cieľom podporiť rozvoj "zelenej ekonomiky" v nasledujúcom plánovacom období.

Chceli by sme Vás poprosiť, vzhľadom na dôležitoť rozvoja zelenej ekonomiky, aby ste sa oboznámili s predloženým návrhom a poslali Vaše pripomienky, námety a návrhy priorít k Akčného plánu.

Na stiahnutie tu: