Kampaň EU Open for Business: Podpora EÚ a Enterprise Europe Network pre malé a stredné podniky

07.10.2020

Ako získať finančnú podporu, nájsť si nových obchodných partnerov a získať ďalšie výhody, ktoré podporné programy poskytujú, a to všetko v období oživenia ekonomiky po kríze vyvolanej koronavírusom?

Cieľom kampane EU Open for Business je nabádať majiteľov malých a stredných podnikov (MSP), aby využívali podporu EÚ, ako aj jednej z najväčších sietí na podporu malých a stredných podnikov Enterpise Europe Network, a to v troch hlavných oblastiach:

  • prístup k finančnej podpore z prostriedkov EÚ,
  • prístup k obchodným partnerom,
  • prístup k poradenské služby. 

Kampaň sa každý rok zameriava na rôzne krajiny a prináša podporu EÚ ešte bližšie k vám. Hostiteľskými krajinami sú tento rok Slovensko, Luxembursko, Holandsko, Belgicko a Malta. 

Súčasťou kampane je tiež virtuálny informačný deň. Počas info dňa vám viacerí odborníci zozdieľajú svoje skúsenosti a zodpovedajú všetky vaše otázky o rôznych európskych aj národných podporných službách a finančných možnostiach, ktoré sú dostupné pre MSP na Slovensku.  

 

Čo môžete získať?

  • Odborné rady z prvej ruky o tom, ako získať prístup k finančným programom EÚ pre MSP.
  • Možnosť diskutovať s expertami a ďalšími účastníkmi (o kľúčových témach, ako je oživenie hospodárstva po koronavíruse, inovácie, udržateľný rast, digitálna transformácia a ďalšie).
  • Potenciálnych obchodných partnerov vďaka 1:1 virtuálnym meetingom, ktoré budú prebiehať od 12. – 20. októbra.
  • Prístup k podporným iniciatívam na európskej a národnej úrovni.

Vstupné: Zdarma

Dátum a miesto konania15. októbra 2020, ONLINE

Bližšie informácie a registrácia: slovakia.euopen4business.eu

 

Viac informácií o kampani EU Open for Business.

Osobitná poznámka: Od vypuknutia koronavírusu EÚ úzko spolupracuje s členskými štátmi s cieľom zabezpečiť včasné, koordinované a účinné opatrenia na podporu hospodárstva a ochranu podnikania v týchto ťažkých časoch. Prečítajte si viac o reakcii na koronavírus a Plán obnovy pre Európu.