BIC Bratislava je súčasťou European Digital Innovation Hub (EDIH)

14.08.2023

Spoločnosť BIC Bratislava sa stala úspešným členom EDIH - European digital innovation hub - ako súčasť SCDI (Slovenské centrum digitálnych inovácií).

 

 

SCDI predstavuje zástupcov kľúčových priemyselných odvetví, strojárstva, chémie, IT, elektrotechniky, celulózy a papiera, ktorí poznajú potreby firiem a podporujú ich v oblasti digitálnej transformácie. BIC Bratislava je jedným zo zakladajúcich členov SCDI.

Európske centrá digitálnych inovácií (EDIH) sú jednotné kontaktné miesta, ktoré podporujú spoločnosti a organizácie verejného sektora, aby reagovali na digitálne výzvy a stali sa konkurencieschopnejšími. EDIH podporujú spoločnosti pri zlepšovaní obchodných či výrobných procesov, produktov alebo služieb využívajúcich digitálne technológie.

Prostredníctvom siete EDIH sieťe chce Európska komisia vybudovať dynamickú komunitu centier a ďalších zainteresovaných strán, ktoré budú podporovať vytváranie sietí, spoluprácu a prenos znalostí medzi EDIH, MSP a spoločnosťami so strednou trhovou kapitalizáciou, verejným sektorom a ďalšími príslušnými zainteresovanými stranami a iniciatívami.