O nás

BIC Bratislava, s.r.o.

Business and Innovation Centre - Podnikateľské a inovačné centrum - BIC Bratislava, s.r.o. bol založený v roku 1991. Našou misiou je podnikateľské a inovačné poradenstvo, medzinárodný technologický transfer, finančné poradenstvo, regionálny rozvoj, podpora rámcových programoch EÚ pre výskum, vývoj a inovácie, projektový manažment a investičné poradenstvo. Sme koordinátorom slovenského zastúpenia Enterprise Europe Network, zakladajúcim členom SPICE (Science Parks and Innovation Centre Expert) Group a slovenskej asociácie BICov a RPICov.

Zobraz viac... 

Podujatia


26.-28.10.2016

Re-Industrialisation of the European Union 2016 (konferencia a partnerské stretnutia), Bratislava

Jednou z najväčších akcií slovenského predsedníctva EÚ bude konferencia a partnerské stretnutia: Re-Industrialisation of the European Union 2016, ktorá sa zameria na výskumnú, inovačnú a biznis spoluprácu v oblasti nanotechnológií, nových materiálov, výroby a biotechnológií.


22.11.2016

Partnerské podujatie: Big Data, IoT a Security, Viedeň

Informačná networkingová akcia vo formáte 120 sekúnd má za cieľ podporiť zahraničné spoluprácu vedy a priemyslu medzi Viedňou, Brnom a Bratislavou. Pri okrúhlych stoloch sa zídu zástupcovia firiem, univerzít a výskumných organizácií, ktorí budú spoločne zdieľať nové projektové nápady a nadväzovať spoluprácu pre nadchádzajúce výzvy Horizont 2020 a Eureka / Eurostars.


30.11.2016

Energy Networking4Innovation, Bratislava

Partnerské podujatie v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie, zamerané na vytváranie inovačnej, technologickej či komerčnej spolupráce. Čím skôr sa zaregistrujete, tým skôr budeme môcť propagovať Váš kooperačný profil v rámci EÚ a tak Vám nájsť vhodných partnerov.

Zobraz viac... 

Aktuality


15.8.2016

Vyše 50 mil. eur navyše na SME Instrument v roku 2017

Európska komisia v rámci aktualizácií pracovných programov na budúci rok navýšila aj financovanie projektov SME Instrument o vyše 10% na 438 mil. eur, čo v praxi znamená, že bude môcť byť podporených takmer 900 projektov vo fáze 1 a 260 projektov vo fáze 2.


3.8.2016

Takmer pol miliardy na výskum a inovácie pre slovenské firmy

Pozrite sa, čo bude financované v tohtoročných výzvach z OP Výskum a vývoj pre firmy. Bude k dispozícii vyše 470 mil. eur na rozvoj inovácií a výskumu v podnikateľskom sektore.


1.7.-31.12.2016

Podujatia počas predsedníctva SR v Rade EÚ

Využite unikátnu možnosť počas nášho predsedníctva! Na Slovensku bude množstvo akcií európskeho významu. Zaznačte si ich do vášho kalendára!

Zobraz viac...