O nás

BIC Bratislava, s.r.o.

Business and Innovation Centre - Podnikateľské a inovačné centrum - BIC Bratislava, s.r.o. bol založený v roku 1991. Našou misiou je podnikateľské a inovačné poradenstvo, medzinárodný technologický transfer, finančné poradenstvo, regionálny rozvoj, podpora rámcových programoch EÚ pre výskum, vývoj a inovácie, projektový manažment a investičné poradenstvo. Sme koordinátorom slovenského zastúpenia Enterprise Europe Network, zakladajúcim členom SPICE (Science Parks and Innovation Centre Expert) Group a slovenskej asociácie BICov a RPICov.

Zobraz viac... 

Podujatia


2.9.2014

Partnerské podujatie pre program Horizont 2020, Ostrava

Plánujete pripraviť projekt do programu Horizont 2020? Hľadáte partnerov pre spoločné medzinárodné výskumno-vývojové projekty? Začnite s prípravou výskumných projektov, naštartujte inovácie a rozvíjajte svoj biznis prostredníctvom bilaterálnych stretnutí s potenciálnymi partnermi!


9.9.2014

Informačný deň Horizont 2020 - LEIT & FET, Bratislava

Informačný deň LEIT & FET venovaný tematickým oblastiam „Vedúce postavenie priemyslu“ a „Budúce a vznikajúce technológie“ programu HORIZONT 2020 sa bude konať dňa 9. Septembra 20104 v Aule Dionýza Ilkoviča Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Zobraz viac... 

Aktuality


11.12.2013

Európska komisia vyhlásila prvé výzvy programu Horizont 2020

Prvé výzvy nového programu na podporu výskumu, vývoja a inovácií boli vyhlásené!
8.10.2013

Nové európske programy Horizont 2020 a COSME

Čo pripravuje Európska únia pre firmy na roky 2014-2020? Regionálne semináre o programoch Horizont 2020 a COSME. Bratislava, Nitra, Žilina, Prešov a Košice

Zobraz viac...