O nás

BIC Bratislava, s.r.o.

Business and Innovation Centre - Podnikateľské a inovačné centrum - BIC Bratislava, s.r.o. bol založený v roku 1991. Našou misiou je podnikateľské a inovačné poradenstvo, medzinárodný technologický transfer, finančné poradenstvo, regionálny rozvoj, podpora rámcových programoch EÚ pre výskum, vývoj a inovácie, projektový manažment a investičné poradenstvo. Sme koordinátorom slovenského zastúpenia Enterprise Europe Network, zakladajúcim členom SPICE (Science Parks and Innovation Centre Expert) Group a slovenskej asociácie BICov a RPICov.

Zobraz viac... 

Podujatia


27.2.2015

Regionálny seminár: Program Horizont 2020 pre firmy, Prešov

Na seminári odprezentujeme možnosti pre firmy a MSP v programe Horizont 2020, možnosti spoločných projektov, SME Instrument a Fast Track to Innovation, výsledky účasti Európy a Slovenska v doterajších výzvach, ako napísať návrh do SME Instrument – rady a odporúčania, právne a finančné aspekty, príprava rozpočtu vo Fáze 1 a 2, subdodávateľské zmluvy v. zmluvy na dodanie tovaru


4.3.2015

Regionálny seminár: Program Horizont 2020 pre firmy, Bratislava

Na seminári odprezentujeme možnosti pre firmy a MSP v programe Horizont 2020, možnosti spoločných projektov, SME Instrument a Fast Track to Innovation, výsledky účasti Európy a Slovenska v doterajších výzvach, ako napísať návrh do SME Instrument – rady a odporúčania, právne a finančné aspekty, príprava rozpočtu vo Fáze 1 a 2, subdodávateľské zmluvy v. zmluvy na dodanie tovaru


6.3.2015

Regionálny seminár: Program Horizont 2020 pre firmy, Žilina

Na seminári odprezentujeme možnosti pre firmy a MSP v programe Horizont 2020, možnosti spoločných projektov, SME Instrument a Fast Track to Innovation, výsledky účasti Európy a Slovenska v doterajších výzvach, ako napísať návrh do SME Instrument – rady a odporúčania, právne a finančné aspekty, príprava rozpočtu vo Fáze 1 a 2, subdodávateľské zmluvy v. zmluvy na dodanie tovaru

Zobraz viac... 

Aktuality


23.2.-10.4.2015

Inovovali ste? Prihláste sa do súťaže Inovatívny čin roka 2014

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 2. februára 2015 ôsmy ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR "Inovatívny čin roka 2014". Súťaž sa organizuje v troch kategóriách: výrobková inovácia, technologická inovácia a inovácia služby (netechnologický proces).


5.9.2014

Čo pripravuje Európska únia pre podnikateľov v období 2014-2020

Enterprise Europe Network organizuje v rámci Európskeho týždňa pre malé a stredné podniky (SME Week) konferenciu, ktorej cieľom je predstaviť podnikateľom možnosti, ktoré pre nich prináša v Európska únia v súčasnosti a čo pripravuje na programové obdobie 2014-2020, či už v oblasti podnikania, výskumu a inovácií, prístupu k financiám a medzinárodným trhom.


3.2.2014

Projekt Danube-INCO.net na podporu spolupráce Dunajského regiónu v oblasti výskumu a inovácií oficiálne spustený

Medzinárodná sieť pre spoluprácu v Dunajskom regióne oficiálne zahájená úvodným stretnutím projektových partnerov a Európskej komisie vo Viedni

Zobraz viac...