O nás

BIC Bratislava, s.r.o.

Business and Innovation Centre - Podnikateľské a inovačné centrum - BIC Bratislava, s.r.o. bol založený v roku 1991. Našou misiou je podnikateľské a inovačné poradenstvo, medzinárodný technologický transfer, finančné poradenstvo, regionálny rozvoj, podpora rámcových programoch EÚ pre výskum, vývoj a inovácie, projektový manažment a investičné poradenstvo. Sme koordinátorom slovenského zastúpenia Enterprise Europe Network, zakladajúcim členom SPICE (Science Parks and Innovation Centre Expert) Group a slovenskej asociácie BICov a RPICov.

Zobraz viac... 

Podujatia


19.9.2014

Seminár pre predkladateľov projektov do SME Instrument, Bratislava

V rámci podpory programu Horizont 2020 v SR Vás pozývame na seminár, kde odprezentujeme možnosti programu Horizont 2020 pre MSP (aktualizované informácie), SME Instrument - ako to skutočne funguje a výsledky prvej výzvy a odporúčania pre podávanie návrhov


30.9.2014

Konferencia Europe4Business: Podpora firiem a podnikania zo strany Európskej únie, Bratislava

Enterprise Europe Network organizuje v rámci Európskeho týždňa pre malé a stredné podniky (SME Week) konferenciu, ktorej cieľom je predstaviť podnikateľom možnosti, ktoré pre nich prináša v Európska únia v súčasnosti a čo pripravuje na programové obdobie 2014-2020, či už v oblasti podnikania, výskumu a inovácií, prístupu k financiám a medzinárodným trhom.


30.9.-1.10.2014

Kontakt-Kontrakt – Medzinárodné strojárske partnerské podujatie, Brno

Kontakt-Kontrakt sa koná v rámci projektu Enterprise Europe Network, ktorý je podporovaný Európskou komisiou a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v rámci veľtrhu MSV 2014.

Zobraz viac... 

Aktuality


5.9.2014

Čo pripravuje Európska únia pre podnikateľov v období 2014-2020

Enterprise Europe Network organizuje v rámci Európskeho týždňa pre malé a stredné podniky (SME Week) konferenciu, ktorej cieľom je predstaviť podnikateľom možnosti, ktoré pre nich prináša v Európska únia v súčasnosti a čo pripravuje na programové obdobie 2014-2020, či už v oblasti podnikania, výskumu a inovácií, prístupu k financiám a medzinárodným trhom.


11.12.2013

Európska komisia vyhlásila prvé výzvy programu Horizont 2020

Prvé výzvy nového programu na podporu výskumu, vývoja a inovácií boli vyhlásené!Zobraz viac...