O nás

BIC Bratislava, s.r.o.

Business and Innovation Centre - Podnikateľské a inovačné centrum - BIC Bratislava, s.r.o. bol založený v roku 1991. Našou misiou je podnikateľské a inovačné poradenstvo, medzinárodný technologický transfer, finančné poradenstvo, regionálny rozvoj, podpora rámcových programoch EÚ pre výskum, vývoj a inovácie, projektový manažment a investičné poradenstvo. Sme koordinátorom slovenského zastúpenia Enterprise Europe Network, zakladajúcim členom SPICE (Science Parks and Innovation Centre Expert) Group a slovenskej asociácie BICov a RPICov.

Zobraz viac... 

Podujatia


1.3.2017

Kooperačné podujatie: Partners4Innovation, Brno

Ďalšou možnosťou nadviazať výskumnú a inovačnú spoluprácu najmä s českými partnermi je bezplatné kooperačné podujatie z oblasti vedy a výskumu “Partners4Innovation” a bilaterálne rokovania s partnermi z celej Európy, ktoré sa uskutočnia dňa 1. marca 2017 v Brne, Českej republike. Podujatie je určené pre všetkých zástupcov podnikov, vedecko-výskumné tímy, inštitúcie so vzťahom k vývoju, pracovníkov inovačných centier a technologických parkov, firmy so záujmom o grantové programy.


25.-26.4.2017

4th International B2B Software Days - the Future of Digital Business, Viedeň, Rakúsko

Už štvrtý ročník prestížneho podujatia International B2B Software Days, tentokrát so zameraním na budúcnosť digitálneho podnikania, sa bude konať 25.-26.4.2017 vo Viedni. Bezplatné podujatie je určené pre podnikateľov i výskumníkov z oblasti ICT a bude pozostávať s prednášok, bilaterálnych stretnutí, sekcie Eureka projektov, pitching session pre startupy, seminára o financovaní projektov a sekcie ako nájsť a presvedčiť budúcich klientov.


11.-12.5.2017

TECHSummit & Gadget Expo Bratislava 2017 - Medzinárodná konferencia a partnerské podujatie, Bratislava

Dovoľujeme si Vás pozvať na pokračovanie úspešného dvojdňového eventu Techsummit & Gadget Expo Bratislava 2017. Na podujatí nebude chýbať možnosť zúčastniť sa B2B stretnutí s partnermi podľa Vášho výberu. Súčasťou eventu je niekoľko subkonferencií zameraných na: Cyber Security 2.0, Smart City, IOT, Industry 4.0, Health/BIO Tech, Investment summit, Trans Tech Burza (CVTI), ICT Enterprise (Bigdata, cloud) a Startup Stage. Podvečer sa bude konať Night summit a Student innovation award. Prihláste sa na podujatie, spoznajte nové trendy a nájdite si nových partnerov pre spoluprácu!

Zobraz viac... 

Aktuality


31.1.2017

Nová publikácia o vybraných fondoch EÚ 2014-2020 pre podnikateľov

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a Úrad vlády SR a Slovenská obchodná a priemyselná komora pre Vás pripravili publikáciu „Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020“. Nájdete tu bližšie informácie k EŠIF ako aj cezhraničným programom Interreg.


12.1.2017

15 rýchlych faktov o SME Instrument

SME Instrument je nástrojom Európskej únie, ktorý od roku 2014 podporuje investície do uvedenia prelomových inovácií na trh. Nádejné malé a stredné podniky môžu získať grant až do 2,5 milióna euro, podporu rozvoja podnikania firmy a koučing. Pozrite si zhrnutie 15 faktov o tomto nástroji na základe údajov 2014-2015.


1.1.2017

20 zmien pre podnikateľov od roku 2017

Pozrite si výber 20 najdôležitejších zmien v legislatíve účinných od roku 2017, ako ich zhrnula Slovak Business Agency. Malých a stredných podnikateľov (MSP) čakajú v roku 2017 viaceré zmeny. Nižšie dane z príjmu, ale pre niektorých podnikateľov i vyššie odvody či poplatky.

Zobraz viac...