O nás

BIC Bratislava, s.r.o.

Business and Innovation Centre - Podnikateľské a inovačné centrum - BIC Bratislava, s.r.o. bol založený v roku 1991. Našou misiou je podnikateľské a inovačné poradenstvo, medzinárodný technologický transfer, finančné poradenstvo, regionálny rozvoj, podpora rámcových programoch EÚ pre výskum, vývoj a inovácie, projektový manažment a investičné poradenstvo. Sme koordinátorom slovenského zastúpenia Enterprise Europe Network, zakladajúcim členom SPICE (Science Parks and Innovation Centre Expert) Group a slovenskej asociácie BICov a RPICov.

Zobraz viac... 

Podujatia


21.5.2014

Engineering 2014 - partnerské podujatie, Nitra

Agentúra SARIO v spolupráci s BIC Bratislava si Vás dovoľuje pozvať na "Medzinárodný strojársky kooperačný deň - Engineering 2014", ktorý sa uskutoční dňa 21. mája 2014, ako oficiálne sprievodné podujatie 21. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu vo výstavnom areáli Agrokomplex v Nitre. Na podujatí môžete stretnúť zaujímavých partnerov z oblasti strojárskeho priemyslu.


23.5.2014

Seminár "Nástroj pre MSP v programe Horizont 2020", Bratislava

NOVÝ TERMÍN! Nástroj pre MSP je novým typom projektov vyhradeným pre malé a stredné podniky budujúci na dlhoročných skúsenostiach z USA a niektorých ďalších krajín, je flexibilný, transparentný a efektívny nástroj na podporu rastu inovatívnych podnikov, je otvorený aj jednotlivým MSP bez potreby konzorcií, financuje štúdie uskutočniteľnosti (1. fáza - paušálom vo výške 50 000 eur) a vývoj inovatívnych produktov a technológií, testovanie, prototypy (2. fáza - až do 2,5 mil. eur), poskytuje takmer 3 mld. eur na realizáciu vyše 5000 projektov štúdií uskutočniteľnosti a 2000 projektov vývoja počas trvania programu Horizont 2020 a v neposlednom rade umožňuje účasť výskumno-vývojových organizácií prostredníctvom subdodávok.

Zobraz viac... 

Aktuality


21.3.-29.4.2014

Inovačné vouchery na Južnej Morave sú aj pre slovenské firmy

Juhomoravské inovačné centrum (JIC) spustilo zber žiadostí o inovačné poukazy, ktorý potrvá do 29. apríla 2014. O vouchery v celkovej hodnote 4 milióny Kč môžu žiadať firmy z celého sveta. Voucher môžu uplatniť na niektoré z 13 vybraných brnenských výskumných inštitúcií.


11.12.2013

Európska komisia vyhlásila prvé výzvy programu Horizont 2020

Prvé výzvy nového programu na podporu výskumu, vývoja a inovácií boli vyhlásené!Zobraz viac...