O nás

BIC Bratislava, s.r.o.

Business and Innovation Centre - Podnikateľské a inovačné centrum - BIC Bratislava, s.r.o. bol založený v roku 1991. Našou misiou je podnikateľské a inovačné poradenstvo, medzinárodný technologický transfer, finančné poradenstvo, regionálny rozvoj, podpora rámcových programoch EÚ pre výskum, vývoj a inovácie, projektový manažment a investičné poradenstvo. Sme koordinátorom slovenského zastúpenia Enterprise Europe Network, zakladajúcim členom SPICE (Science Parks and Innovation Centre Expert) Group a slovenskej asociácie BICov a RPICov.

Zobraz viac... 

Podujatia


27.5.2015

Konferencia: Podpora podnikania a inovácií z EÚ (Bezplatná registrácia), Bratislava

Enterprise Europe Network, ktorá je najväčšou iniciatívou Európskej komisie na podporu podnikania a inovácií s viac než 600 zastúpeniami v 50 krajinách, organizuje konferenciu, ktorej cieľom je predstaviť podnikateľom možnosti, ktoré pre nich prináša Európska únia v novom programovom období 2014-2020 a aké sú aktivity slovenských ministerstiev v oblasti podnikania, výskumu a inovácií, prístupu k financiám a medzinárodným trhom.


11.6.2015

Partnerské podujatie pre program Horizont 2020, Ostrava

Plánujete pripraviť projekt do programu Horizont 2020? Hľadáte partnerov pre spoločné medzinárodné výskumno-vývojové projekty? Začnite s prípravou výskumných projektov, naštartujte inovácie a rozvíjajte svoj biznis prostredníctvom bilaterálnych stretnutí s potenciálnymi partnermi!


11.6.2015

Design Thinking Festival - bezplatné kooperačné podujatie, Plzeň

Mesto Plzeň ako Európske Hlavné Mesto Kultúry 2015 bude hosťovať kooperačné podujatie Design Thinking Festival - udalosť pre všetkých so záujmom o dizajn a inovácie - pre spoločnosti vo všetkých oblastiach činností, dizajnérov, ako aj pre vysoké školy a študentov dizajnu. Súčasťou podujatia budú zaujímavé vystúpenia spíkerov a možnosť networkingu v priebehu prezentácií, panelových diskusií, workshopov a sprievodného programu. Jadrom podujatia sú dvojstranné face-to-face stretnutia, kde budú mať účastníci príležitosť stretnúť partnerov podľa svojho výberu a nadviazať obchodnú alebo technologickú spoluprácu.

Zobraz viac... 

Aktuality


5.9.2014

Čo pripravuje Európska únia pre podnikateľov v období 2014-2020

Enterprise Europe Network organizuje v rámci Európskeho týždňa pre malé a stredné podniky (SME Week) konferenciu, ktorej cieľom je predstaviť podnikateľom možnosti, ktoré pre nich prináša v Európska únia v súčasnosti a čo pripravuje na programové obdobie 2014-2020, či už v oblasti podnikania, výskumu a inovácií, prístupu k financiám a medzinárodným trhom.


3.2.2014

Projekt Danube-INCO.net na podporu spolupráce Dunajského regiónu v oblasti výskumu a inovácií oficiálne spustený

Medzinárodná sieť pre spoluprácu v Dunajskom regióne oficiálne zahájená úvodným stretnutím projektových partnerov a Európskej komisie vo Viedni


11.12.2013

Európska komisia vyhlásila prvé výzvy programu Horizont 2020

Prvé výzvy nového programu na podporu výskumu, vývoja a inovácií boli vyhlásené!

Zobraz viac...