O nás

BIC Bratislava, s.r.o.

Business and Innovation Centre - Podnikateľské a inovačné centrum - BIC Bratislava, s.r.o. bol založený v roku 1991. Našou misiou je podnikateľské a inovačné poradenstvo, medzinárodný technologický transfer, finančné poradenstvo, regionálny rozvoj, podpora rámcových programoch EÚ pre výskum, vývoj a inovácie, projektový manažment a investičné poradenstvo. Sme koordinátorom slovenského zastúpenia Enterprise Europe Network, zakladajúcim členom SPICE (Science Parks and Innovation Centre Expert) Group a slovenskej asociácie BICov a RPICov.

Zobraz viac... 

Podujatia


5.10.-4.11.2014

116. Canton Fair 2014, Guangzhou, Čína

Spoločnosti Deluxtrade a Future Media Vás pozývajú na veľtrh Canton Fair s 57 ročnou tradíciou do čínskej metropoly Guangzhou (Kuang-čou). Vystavených bude 150000 produktov, viac ako 1000000 metrov švorcových celkovej výstavnej plochy, očakávaná návštevnosť 200000 ľudí z 210 krajín a regiónov sveta. Canton Fair je najväčší veľtrh v Číne a na svete, ktorý sa pravidelne organizuje od roku 1957 dvakrát ročne. Je pod záštitou Ministerstva obchodu Čínskej ľudovej republiky a vlády čínskej provincie Guangdong (Kuang-tung).


7.11.2014

CONTACT Denkmal - Európske partnerské podujatie v rámci popredného veľtrhu pre ochranu kultúrneho dedičstva, Lipsko, Nemecko

Medzinárodné obchodné stretnutia sú organizované Lipskou komorou remesiel a obchodu s podporou Enterprise Europe Network. Cieľové skupiny: kvalifikovaní remeselníci, reštaurátori, architekti a projektanti, investori, majitelia domov, orgány pre zachovanie kultúrneho dedičstva, priemyselné podniky pôsobiace v oblasti kultúrneho dedičstva.


11.-12.11.2014

Trans Tech Burza 2014, Bratislava

Výzva pre slovenské firmy: Stretnite popredných predstaviteľov slovenského výskumu a rokujte s nimi o možnostiach spolupráce na spoločných projektoch, zmluvnom výskume, transfere technológií či výmene know-how a informácií. Takmer stovka profilov je už k dispozícii na stánke podujatia.

Zobraz viac... 

Aktuality


5.9.2014

Čo pripravuje Európska únia pre podnikateľov v období 2014-2020

Enterprise Europe Network organizuje v rámci Európskeho týždňa pre malé a stredné podniky (SME Week) konferenciu, ktorej cieľom je predstaviť podnikateľom možnosti, ktoré pre nich prináša v Európska únia v súčasnosti a čo pripravuje na programové obdobie 2014-2020, či už v oblasti podnikania, výskumu a inovácií, prístupu k financiám a medzinárodným trhom.


11.12.2013

Európska komisia vyhlásila prvé výzvy programu Horizont 2020

Prvé výzvy nového programu na podporu výskumu, vývoja a inovácií boli vyhlásené!Zobraz viac...