Tlač obsah okna

TRANSFER-EAST - G2B Workshop 2


Implementácia elektronických služieb
verejnej správy pre podnikateľov (služby G2B)

Záverečný workshop projektu EÚ - TRANSFER EAST
pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre informačnú spoločnosť Pavla TARINU

10. apríla 2008 (štvrtok), Bratislava
Európske informačné centrum (Dom Európskej únie), Palisády 29, Bratislava
Hlavným cieľom workshopu je prezentácia výsledkov projektu EU o možnostiach riešenia služieb verejnej správy pre podnikateľov na báze informačných a komunikačných technológií (Government-to-Business - G2B) na Slovensku a v ďalších štyroch nových členských krajinách EÚ a vytvorenie platformy pre výmenu názorov a skúseností v problematike G2B služieb na Slovensku.

Na workshope budú tiež detailne predstavené dve elektronické služby (v oblasti daňových a štatistických informácií), ktoré boli predmetom výmeny know-how a skúseností zahraničných expertov na Slovensku v rámci projektu TRANSFER EAST.

Účasť na workshope je zdarma.

Rokovací jazyk je slovenský. Pre účastníkov workshopu budú pripravené prezentácie lektorov, tlačené prezentácie (brožúrky) úspešne nasadených G2B služieb v EÚ a občerstvenie.


.: Program workshopu :.

08:45
Registrácia účastníkov
09:00
Blok 1 - eGovernment a EU projekt TRANSFER EAST
10:30
Prestávka na kávu
10:45
Blok 2 - inšpirácie projektu TRANSFER EAST pre verejnú správu na Slovensku
Prezentácie vybraných G2B služieb slovenskými inštitúciami verejnej správy v rámci projektu TRANSFER EAST:
 • nórsky projekt ALTINN (elektronické štatistické služby) a prínosy pre ŠÚ SR
  František JABLONICKÝ - generálny riaditeľ sekcie metodiky a informatiky, Štatistický úrad SR

 • španielsky projekt AEAT (elektronické daňové služby)
  Jaroslav HLAVAČKA - projektový manažér, Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica
11:45
Blok 3 - Rozvoj G2B služieb na Slovensku
Panelová diskusia
Pozvaní účastníci panelu: prednášajúci a kompetentní zástupcovia MF SR a ÚV SR


.: Cieľové skupiny :.

 • predstavitelia orgánov verejnej správy (štátna správa, regionálna a miestna samospráva)
 • vedecké a výskumné organizácie
 • odborné stavovské organizácie a asociácie
 • podnikateľský sektor (IT firmy)
 • novinári


.: O projekte TRANSFER EAST :.

Projekt TRANSFER EAST, financovaný Európskou komisiou v programe Technológie informačnej spoločnosti, presadzuje transfer inovatívnych Government-to-Business (G2B) prístupov a nástrojov, cenných poznatkov a štúdií do nových členských štátov. Cieľom projektu je podpora prechodu k informačnej spoločnosti a zlepšenie vzťahu verejnej správy a podnikateľov v nových členských krajinách: Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko a Slovenská republika. Viac o projekte TRANSFER EAST.


.: Kontakt :.

BIC Bratislava, spol. s r.o., Zochova 5, 811 03 Bratislava
Ivan Filus, filus@bic.sk, Peter Druga, druga@pdc.sk
Tel: 02/ 5441 7515, Fax: 02/ 5441 7522, www.bic.sk/transfer-east, www.transfereast.net