Tlač obsah okna

PROGR-EAST - Seminár SR: 2.6.2011


Seminár

Verejné obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím
(Pre-commercial procurement)

Inovatívne technológie obstarávania na podporu rastu konkurencieschopnosti
vo verejných službách vo východnej Európe

2. júna 2011, 9:30
Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike, Dom Európy
Palisády 29, Bratislava

Cieľom seminára upriamiť pozornosť členských štátov na existujúcu ale málo využívanú novú koncepciu Európskej únie pre proces verejného obstarávania - možnosť obstarávania vo fáze pred komerčným využitím (anglicky pre-commercial procurement).

Vo viacerých prípadoch môže klasický exkluzívny vývoj brániť inováciám. Výlučné vyhradenie práv pre verejného obstarávateľa často odrádza spoločnosti od investícií do ďalšej komercializácie. Vysoká cena výlučného vlastníctva výsledkov projektov znižuje motiváciu verejných obstarávateľov na to, aby sa podelili s výsledkami projektov s ostatnými verejnými obstarávateľmi. To môže tiež viesť k fragmentácii trhu, finančným prekážkam obstarávania konkurujúcich si vývojov, nevyužitým príležitostiam na inovatívnejšie riešenia. V prípade obstarávania vo fáze pred komerčným využitím si verejný obstarávateľ nerezervuje výsledky výskumu a vývoja výhradne pre svoje použitie.

Cieľom je preto umožniť cenovo výhodný vývoj inovatívnych riešení pre verejné služby so širšími a globálnejšími možnosťami. S cieľom zabezpečiť dohodu, ktorá by bola prínosom pre verejných obstarávateľov aj pre spoločnosti zúčastnené na obstarávaní vo fáze pred komerčným využitím, sa riziká aj zisk z výskumu a vývoja delia medzi nimi tak, že obe strany majú motiváciu presadzovať širokú komercializáciu a uplatňovanie nových riešení.

Účasť na seminári je zdarma. Vzhľadom na obmedzený počet miest v rokovacej miestnosti Vás žiadame o bezplatnú registráciu na našej stránke. Rokovací jazyk je slovenský, český a anglický. Preklad z anglického jazyka bude zabezpečený simultánnym tlmočením. Pre účastníkov workshopu budú pripravené prezentácie lektorov, prezentácie úspešne nasadených systémov obstarávania vo fáze pred komerčným využitím v EÚ a občerstvenie.

Cieľová skupina účastníkov: zástupcovia inštitúcií verejnej správy s praktizujúce verejné obstarávanie, koncoví užívatelia (podnikateľský sektor, podnikateľské asociácie), ďalší užívatelia e-Government služieb (verejná správa, asociácie, e-Government, IT firmy), partneri podporných projektov a sprostredkovatelia.


Program:

09:15
Registrácia účastníkov
09:30
Otvorenie seminára
Ivan FILUS - BIC Bratislava, národný partner projektu
09:40
Prezentácia podpory inovatívnych technológií obstarávania na podporu rastu konkurencieschopnosti vo verejných službách v krajinách strednej a východnej Európy v rámci projektu PROGR-EAST
Peter DRUGA - BIC Bratislava, národný partner projektu
10:00
Pre-commercial Procurement - Metodológia verejného obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím - kedy, pre koho a za akých podmienok je to zaujímavé
Rebeca LUCAS - INNOVA SpA, Taliansko
10:30
Model a úspešný príklad verejného obstarávania v predkomerčnej fáze z Holandska
Frans GERRITSE, NL Innovation, SBIR (Small Business Innovation Research Programme), Holandsko
11:00
Prestávka na kávu
11:15
Ďalšie európske iniciatívy na podporu obstarávania vo fáze pred komerčným využitím
 • Rýchlejší prenos inovatívnych produktov a služieb na trh (projekt RAPIDE)
  Peter DRUGA, BIC Bratislava
 • Podpora inovácií v predkomerčnom procese verejných nákupov (projekt PreCo)
  EPMA, Agentura pro evropské projekty & management
 • Obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím pre inovácie a rozšírenie inteligentných dopravných systémov (projekt P3ITS)
  Eva GELOVÁ, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno
12:00
Okrúhly stôl s moderovanou diskusiou

Moderátor: Peter DRUGA, BIC Bratislava

Pozvaní panelisti:

 • Rebeca LUCAS, INNOVA SpA, Taliansko
 • Frans GERRITSE, NL Innovation, SBIR (Small Business Innovation Research Programme), Holandsko
 • EPMA - Agentura pro evropské projekty & management,
 • Eva GELOVÁ, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno
 • zástupca Ministerstva financií (problematika eGovernment)
 • zástupca Úradu pre verejné obstarávanie
 • Ivan FILUS, BIC Bratislava
13:30
Obed
14:00
Pre-commercial Procurement - Obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím - úspešné príklady z EÚ a zo sveta - diskusia s expertmi v právnych, regulačných, finančných a inštitucionálnych aspektoch
16:00
Predpokladaný koniec seminára

Kontakt:

Ing. Peter DRUGA (národný expert projektu)
Ing. Ivan FILUS (administratívny koordinátor)
BIC Bratislava, Zochova 5, 811 03 Bratislava
tel: +421-2-5441 7515, 5441 7606
e-mail: progr-east@bic.sk
www.bic.sk/progr-east

Seminár je organizovaný v rámci projektu PROGR-EAST zameranom na podporu využívania špecifického typu verejného obstarávania PCP ("pre-commercial procurement") v piatich cieľových európskych krajinách (Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Slovinsko) s ohľadom na špecifické potreby a obmedzenia pre verejné obstarávanie v oblasti výskumu a vývoja v krajinách strednej a východnej Európy. Projekt PROGR-EAST je financovaný Európskym spoločenstvom v rámci Siedmeho rámcového programu pre výskum, vývoj technológií a demonštračné aktivity (2007-2013) - 7RP v téme Informačné a komunikačné technológie.