IRC Slovakia


Podpora rozvoja inovácií a medzinárodného transferu technológií v rámci Európskej siete Centier na prenos inovácií

Viac informácií o projekte... 

Aktuality


25.11.2005

7. rámcový program, pre výskum, vývoj technológií a demonštračné aktivity

Nový program EÚ na koordináciu výskumu a vývoja technológií v rokoch 2007-2013


1.5.2006

Program CIP, Competitiveness and Innovation framework Programme

Nový program Európskeho spoločenstva so zameraním na podnikanie a inovácie, podporu implementácie ICT a inteligentnej energie na obdobie 2007-2013


30.11.2007

Výzvy na podávanie návrhov, FP7 - Siedmy rámcový program

FP7 spustil vo vyše 30 tematických oblastiach výzvy na podávanie návrhov v celkovej hodnote vyše 2 mld. EUR


6.2.2008

Enterprise Europe Network, podpora podnikania, inovácií a výskumu

Nová sieť pre malé podniky so zameraním na pomoc a poradenstvo v oblasti politík a programov EÚ a možností financovania podnikania, inovácií a výskumu z jej zdrojov